Neyi aramak istiyorsunuz?

×
ANASAYFA ETKİNLİK TKV. KÜLTÜR SANAT YAŞAM AYLİN GÜRSOY'LA VIP SOHBETLER AS AKADEMİ AS CLUB AS TV IN ART
KURUMSAL

YAŞAM AYNALARI KONUŞUYOR

PROF. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET!

Ulusal bir bayram olan ülkemizin  biricik çocukları için kendimce. Önemli gördüğüm boyutlara vurguda bulunmak istiyorum.

Öncelikle kendi özgür iradesiyle dünya ya gelmeyen çocuklarımızın aileleri, cinsiyetleri,fiziksel ve sosyal özelliklerini seçme özgürlüğü olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu özgürlüğe sahip başka bir çocuk da yok. Kendi seçimleri olmadan geldikleri bir Dünya da onların sağlıklı olarak büyüme ve gelişmelerine engel olacak koşulları oluşturan biz yetişkinlerin ,ebeveynlerin kusurlarından söz etmek istiyorum.
Çocukların şiddete  yönelik davranışlarına etki eden en önemli oran (%32)kendi anne ve babalar onun saldırgan davranışlarıdır.Film ve medya Dan öğrenilen(%20).İnternet ve sanal medya  aracılığıyla son dönemde görünür hale gelen  mavi balina oyunu yola öz kıyım eyleminde bulunan genç. Sayısı da fazla (mavili,2014)
Çocuklara yönelik her tür şiddetin geleceğimizin umudu olan çocuklara yönelmiş saldırı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ebeveynlerin şiddet davranışını ortaya çıkaran kimi psikolojik faktörleri şu başlıklar halinde özetlemek istiyorum. 


-Aşırı  Duyarlılık ve Artan Duygusal Dalgalanmalar
Bu tür davranışlar kontrol edilmediğinde çocuğa yönelik saldırganlık artmaktadır.Anne. Babanın aşırı duyarlılığı ve artan duygusal tepkilerde en zayıf ve kırılgan halka çocuklardır.Çocuklar hem toplumsal koşulların denetimsizliği hem de ebeveynin sürtüşmek davranışlarından yara almakta ,mağdur duruma gelmektedir.Kızma küfretme ve değersizlik ifadeleriyle niteleme bunlardandır.Toplumda  para kazanmak üzere çalıştırılmaya  göz yumarsa benzer bir etki ve role sahip olmuş olur. Gece saatlerinde soğukta köprü altında çalıştırılan çocukların durumu birçok açıdan şiddet olarak değerlendirilebilir. 
Bu konuyu çocuğun uygun mekanda barınma ve yaşama hakkının eğitim hakkının olmadığı bu tür zorlamanın  ,zorla dinlendirilme ve çalıştırılmanın bu kapsamı aşan derinliği olduğuna inanıyorum.


-Yetersiz İletişim ve Problem Çözme Becerisi
Ebeveynlerin iletişimle ilgili bilişsel yetersizliği ve beceri eksikliği , çocuklarıyla iletişimlerinde saldırganlığa yönelmelerine neden olmaktadır. Problem çözme beceri donanımı yaşam boyu devam eden bir süreçtir . Bu alandaki yetersizlikler  evlilik ilişkisinde çocuğun  erken olmasıyla da ilgili olabilir. 
Aile hayatı eğitim programlarında , önce karı-kocalık becerisi. Sonra ebeveynlik üzerinde rol üstlenmenin önemli olduğu üzerinde durulmaktadır. Nitekim ebeveynlik ilk çocukta  farklı sonrakilerde. farklıdır.

Çocuk sahibi olmadan. Önce ebeveynlik grupları ve kadınlarla  yürüttüğüm grup çalışmalarının kadınların bir başka kadınla ve çocuklarıyla aynalamalarının  onların beceri  kazanmaları sağlayan önemli destek  Unsurlarından birisi olduğunu görmekteyim.
Çocuk ve gençlerle yürüttüğüm grup çalışmalarında da onların ebeveynleri ve  arkadaşları kardeşleriyle uyumlu ve samimi ilişkiler geliştirdiklerine tanık olmaktayız.


-Çocuklarla İlgili Empati Yetersizliği

Çocuklarına  şiddet uygulayan ebeveynlerin  en  önemli  özelliği empati yetersizliğidir.
Anne ve Babanın istismarına neden olan özelliklerden  birisi de stres ve kriz anlarında kendi bireysel  ihtiyaçlarına önem vererek  çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını gözardı etmeleridir.Bu durum empati becerisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Empati becerisi de öğrenme ve grup ortamlarında gelişen ve güçlenen bir duygulanırdır. Ana baba eğitim programları ve Psikodrama destek gruplarına katılarak çocuğa ilişkin genellemeler ve kalıp yargılardan  uzaklaşılarak  çocuklar korunabilir.
İçinde yaşadığımız günlerde küresel alanda da savaş ve yoksulluk gibi makro sorunların kurbanı çocuklar olmaktadır.
Çocuklar ve ebeveynlerle yürütülen Psikodrama ve grup çalışmalarının   beriki grubun birbirleriyle empatik iletişim içinde olmalarını kolaylaştırıp.içlerine sinen rol dışavurumlarını benimsediklerini görmekteyiz.


23 Nisan ulusal çocuk bayramında ,Geleceğimizin umudu çocuklarımızın hak temelli , daha mutlu olacakları bir  Dünya da yaşatma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.İnanmanın yetmediğini düşünüp onlar için yapacağımız güzel işler  ve  emeklerimiz için yolumuz açık olsun.
Bayramınız kutlu olsun canlar.

Kaynak: Mavili A.Aile içi Şiddet . Çocuğun ve kadının korunması. Elma Yayınevi 2014.Ankara

SOSYAL MEDYA