Neyi aramak istiyorsunuz?

×
ANASAYFA ETKİNLİK TKV. KÜLTÜR SANAT YAŞAM AYLİN GÜRSOY'LA VIP SOHBETLER AS AKADEMİ AS CLUB AS TV IN ART
KURUMSAL
GİZLİLİK POLİTİKASI


GİZLİLİK POLİTİKASI

1.   AYLİNSANART Dergisi’nde yazarlık yapan her gerçek kişi derginin Yayın İlkeleri, Hukuki Şartları, Telif Hakları ve Kopyalama Kuralları ve Çalışma Prensiplerini okuyup anlamayı ve bu kurallara ve koşullara kayıtsız şartsız uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

2-  AYLİNSANART Dergisi ve Yazarlar diledikleri zaman karşılıklı olarak çalışmayı sonlandırabilirler.

3.    1- Yazarlar, dergi yönetimi tarafından kabul edilen ve yayına giren yazıların tüm telif ve kullanım haklarını telif hakkı devir yasaları uyarınca AYLİNSANART Dergisi’ne devrettiklerini, yayına girdiği andan itibaren anılan yazıların tüm telif haklarının AYLİNSANART Dergisi’ne ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

       2- Yazarlar, dergiye teslim ettikleri yazıların daha önce yayınlanmamış ve bir başka dergide yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasına sunulmamış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gönderilen yazı, resim yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.

       3- Yazarlar, yazılarında iftira, genel adaba aykırı, hakaret veya yasalara aykırı bildirimler/sözler bulunmadığını, üçüncü kişileri ekonomik olarak ilgilendirebilecek konuları ve olası çıkar çakışmalarını ihtiva etmediğini kabul   beyan ve taahhüt ederler.

4.    AYLİNSANART Dergisi’ndeki hiçbir yazı, hukuki sorumluluk olmadıkça yazar talep etse dahi yayından kaldırılmaz.

5.     AYLİNSANART Dergisi’nde köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve Yayıncılar hiçbir şekilde sorumlu değildir. Köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi düşünce ürünleri olmalarından mütevellit en genel anlamda kanuna, ahlaka, adaba aykırı her türlü yasal sorumluluk yazıyı teslim eden yazarlara aittir.

6.  Yayın Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek, kısaltmak, biçimce düzenlemek veya düzeltmek üzere yazarına geri vermek ya da yayınlamamak yetkisine münhasıran sahiptir.

7.  AYLİNSANART Dergisi’nde bulunan yazılar,  görsel, metin vb. hiçbir eser değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ve/veya dağıtılamaz. Kural ihlali yapan içerik sağlayıcı ve bireyler hakkında AYLİNSANART Dergisi’nde tarafından 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda verilen yetkiler ve tanınan haklar çerçevesinde kurumsal olarak yasal işlem başlatılır. Şayet, kural ihlali yapan içerik sağlayıcısı olursa, önce anılan kişi uyarılır ve ihlale konu olan içeriğin 3 iş günü içinde kaldırılması istenir. İhtara rağmen, ihlâlin devamı halinde Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu yapılır. Yapılan suç duyurusu ile birlikte içerik sağlayıcısına verilen hizmetin Savcılık emriyle durdurulması da talep edilir. Bu durumda, ihlali yapan internet sitesinin erişimi görevli ve yetkili mahkeme kararıyla engellenebilir.

8.    AYLİNSANART Dergisi’ne ait web sitesi yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği fikri ürünler tamamen ya da kısmen AYLİNSANART Dergisi ve/veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır. AYLİNSANART Dergisi’nde yer alan tüm fikri ürünler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından da korunmaktadır. AYLİNSANART Dergisi, fikri ürünlere yönelik her türlü tecavüz halinde maddi ve manevi  tazminat talep etme haklarını kullanmayı her koşulda saklı tutar.

SOSYAL MEDYA